English French German Dutch Spanish Portuguese Arabic Greek ...

MAB Lingua - Methodologie

Onze methode is gebaseerd op :

 

  • De verbale communicatie : het zich eigenmaken van de grammatica, de woordenschat en idiomatische uitdrukkingen door conversatie.

Wij verbinden ons ertoe om de clïent minimum 70% van de tijd aan het woord te laten.

 

  • Het vertrouwen : dankzij « situatieschetsen » en « rollenspel », is de clïënt na de les in staat om dadelijk de leerstof in de praktijk om te zetten (eenvoudige of complexe thema’s). Hij moet het nodige vertrouwen verworven hebben om een vreemde taal te durven spreken.

Onze doelstelling is om aan de cliënt vertrouwen te geven.

 

  • Het plezier : De student moet materie leren die nuttig voor hem is en die hem interesseert. Daarom zijn het programma en het materiaal aan elke student aangepast. Geen vast opgelegd materiaal noch boek, omdat elke student op zich verschillend is van de andere (een tekst over een keukenrecept of over de beurs interesseert de ene maar niet de andere).

Wij willen dat de les even intensief als boeiend blijft !

 

  • De motivatie : Zij is de motor van de les. Wanneer een student vragen stelt over thema’s die zijn petje te boven gaan, dan gaan we deze nooit uit de weg. Dergelijke vragen zijn verbonden aan thema’s die de student courant wil gebruiken. Het is noodzakelijk om hem voldoening te schenken omdat de student die onderwerpen gemakkelijker zal memoriseren en die vorm van motivatie (verbonden aan nieuwsgierigheid) hem sneller doet progesseren.

Onze leraren geven de studenten de nodige dosis moed en motivatie mee !

 

  •  De intensiteit : Gedurende 1u30 (of meer) zal de student enkel de aan te leren taal spreken en horen. Hij brengt in praktijk de formulering van bevestigende zinnen, negaties en vraagstellingen. Hij noteert niet gedurende de les tenzij op verzoek (om redenen van memorisatie). Een vertaling is per uitzondering het laatste hulpmiddel, bijvoorbeeld wanneer de les dreigt vast te lopen of de student het risico loopt om gefrustreerd te raken: als hij iets niet echt begrijpt, dan zal hij geen nieuwe notie van grammatica of woordenschat durven gebruiken.

Onze leraren verbinden zich ertoe om niets in de moedertaal van de student te vertalen.

Internship Language - Tennis

References