English French German Dutch Spanish Portuguese Arabic Greek ...

Organizatie

Lestype : We stellen essentieel privé-cursussen en « semi-privé-cursussen » (3 personen) voor opdat de efficiëntie werkelijkheid wordt. Het is zeldzaam om meerdere personen samen te brengen die dezelfde noden, dezelfde interesses, en hetzelfde niveau hebben. Bovendien heeft ieder zijn eigen ritme. Een snellere student kan gedemotiveerd raken als hij het lagere tempo van de anderen moet volgen. Voor de tragere student is het vervelend wanneer de anderen ongeduldig worden omdat hij het vertrouwen, de motivatie en het tempo van vooruitgang kan verlagen.

 

 

Duur van de lessen : In het algemeen duren privé-cursussen 1u30 en semi-privé-cursussen 2 uren.

 

 

Plaats van de lessen : de cursussen vinden « on-site » plaats : op het kantoor of thuis. De verplaatsingskosten zijn inbegrepen in de prijs voor wat de 19 Brusselse gemeenten betreft.

 

 

Uurrooster : Het lesuur (dag en uur) is vooraf bepaald. De lesnemer kan het lesuur in overleg met de leraar verplaatsen of de les annuleren voor zover hij de leraar 24 uur vooraf heeft verwittigd (week-end niet inbegrepen). In dat geval zal de geannuleerde les niet gefactureerd worden.

 

 

Lesprogramma en lesmateriaal : deze worden op maat gemaakt :

  • Elk lesprogramma wordt door een onderhoud voorafgegaan. Tijdens dit onderhoud bepalen we de noden, de motivatie en de interesses van de lesnemer. Om de kwaliteit en het nut van de les te garanderen, is het belangrijk om de juiste parameters af te bakenen. Tegelijkertijd wordt het niveau van de lesnemer geëvalueerd. Wij bepalen de beoogde doelstellingen en werken met de leraar het programma uit ; een programma dat werkelijk aangepast is aan het niveau, de noden en de interesses van de lesnemer.
  • In functie van het niveau, de noden en de interesses van de lesnemer en ook van het vooropgestelde programma, zal de leraar heel nauwkeurig het aangepaste lesmateriaal, artikels uit kranten, brochures of uit gespecialiseerde tijdschriften, luisteroefeningen (dialogen, radioprogramma's.), DVD enz. vastleggen.

 

Syntheses en aangepaste oefeningen : aan het eind van elke les krijgt de lesnemer een « synthese» die de grammaticale verklaringen en de nieuwe woordenschat herneemt. De leraar geeft oefeningen over de les maar ook over de problemen en de fouten opgedoken tijdens de les. De leraar zal constant op die problemen teruggekomen tot wanneer de lesnemer de leerstof geassimileerd heeft. De oefeningen zijn verschillend van persoon tot persoon en van de ene les tot de andere : invuloefeningen, het lezen en opstellen van teksten of dialogen… Op deze manier perfectioneert de lesnemer het geschreven aspect van de les.

 

De opvolging van lesnemers en leraars: op regelmatige tijdstippen krijgt de lesnemer van de directie van MAB Lingua een aanvraag tot evaluatie van de les (is hij tevreden van de leraar ? wenst hij meer grammatica of ander didactisch materiaal ?…). Tegelijkertijd dienen de leraars aan het einde van elke maand een pedagogische fiche in die de evolutie van de lesnemer weergeeft en spreken ze met de pedagogische adviseur over de vooruitgang van de lesnemer.

Internship Language - Tennis

References