English French German Dutch Spanish Portuguese Arabic Greek ...

Tarieven

Onze prijzen (exclusief BTW) voor programma's in Brussel zijn :

 

Aantal of lessen uren Aantal of studenten Total prijs  Prijs/les   Prij/uur 
15 lessen 1h30 1 student € 1.245,00 € 83,00 € 55,33
15 lessen 1h30 2 students € 1.395,00 € 93,00 € 62,00
15 lessen 1h30 3 students € 1.545,00 € 103,00 € 68,60

 

 

Skype/telefoon lessen (exclusief BTW) :

 

Aantal of lessen      Minuten     Total  Total prijs    Prijs/les    Prijs/uur  
20 45'  900 minuten  € 730,00 € 36,50 € 48,66

 

 

 

Verplaatsingskosten:

 • Voor de 19 Brusselse gemeenten is alles inbegrepen.
 • Voor de andere gemeenten verwijzen we naar het tariefrooster.

Voorafgaand onderhoud:

 • gratis

Annulaties:

 • De groepslessen kunnen niet verplaatst worden. De privé-cursussen wel voor zover de leraar minimum 24 uur op voorhand verwittigd is. Zoniet zal de les gefactureerd worden.

Betalingsvoorwaarden::

 • Voor bedrijven is een maandelijkse facturatie voorzien (betaalbaar binnen 15 dagen).

 

Enkele bepalingen :

 • In bovengaande prijzen is al het volgende inbegrepen :
  - het voorafgaand onderhoud met de lesnemer
  - de lessen
  - de verplaatsingskosten van de leraar (brandstof en verplaatsingstijd in de 19 Brusselse gemeenten.)
  - het lesmateriaal (met uitzondering van grammaticaboeken of andere)
          tegelijkertijd stellen we aan ieder die daartoe verzoekt, boeken en oefeningen         (+alsook het verbeterboek) voor.
  - het geschreven rapport over vooruitgang en niveau van de leerling.
 • Minimumaantal lessen per lesnemer = 15

Internship Language - Tennis

References